Osobní profil

Od začátku provozování své činnosti zastupuji klienty před soudy všech stupňů v občanském soudním řízení a od počátku příslušné právní úpravy v řízeních exekučních, konkursních a následně insolvenčních.

Jsem zapsána v seznamu advokátů ČAK pod evidenčním číslem 03401. Prostřednictvím české advokátní komory jsem pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu, vzniklou při výkonu mé činnosti až do výše 1.000.000 Kč, v případě potřeby jsem připravená se připojistit. Jsem plátcem DPH.

Patřím mezi první advokáty v České republice, kteří začínali s elektronickou konverzí dokumentů a elektronickou justicí, jejíž výhodou jsou zejména snížené soudní poplatky za elektronické návrhy na zahájení řízení a urychlení vydání rozhodnutí.

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu jsem působila jako podniková právnička v malém družstvu. Samostatné praxi se věnuji od r. 1991 jako komerční právnička a od r. 1996 jako advokátka. Zde je kopie osvědčení o zápisu do ČAK.

Zájmy a aktivity

Ve svém volném čase se snažím nabírat novou energii outdorovými aktivitami, jako např. turistika, lyžování, golf, tenis a jejich kombinace s cestováním. Zajímám se též o umění a literaturu.

Kontaktní údaje

+420 274 074 364
ak@jaresova.cz
Polygrafická 262/3
Praha 10 - Malešice
 
Copyright © 2014 JUDr. Alena Jarešová, Všechna práva vyhrazena.